Štvrtok  11. 08. 2022   Predpoveď počasia pre Zvolen
DE
EN
SK
PENZIÓN CLUB, Dukelských hrdinov 40
960 01 Zvolen, Slovensko
tel.: +421 45 _533 5566, mobil: +421 _905 756 074
e-mail: info@penzionclub.sk
GPS: dĺžka 19º 07' 39" V,  šírka 48º 34' 58" S
ÚVODAKTÁLNEUBYTOVANIE  A  SLUŽBYVOĽNÝ ČASCENY A REZERVÁCIEFOTOGALÉRIAKONTAKT

BANSKÁ ŠTIAVNICA a jej pamiatky v zozname UNESCO

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Námestie svätej Trojice

Námestie sa sformovalo začiatkom 16. storočia a tvorí jadro mesta. Významnú úlohu pri jeho formovaní zohrali budova radnice a kostol sv. Kataríny. Domy po stranách námestia sú honosné meštianske paláce, ktoré patrili bohatým mešťanom a banským podnikateľom.

Dominantou námestia je morový stĺp so súsoším sv. Trojice. Bol postavený na znak vďaky mesta za ústup morovej epidémie v rokoch 1710 - 1711. Pôvodný jednoduchý morový stĺp bol neskôr v r. 1759 - 1764 prestavaný podľa návrhu sochára Dionýza Stanettiho. Na podstavci sú rozmiestnené plastiky šiestich svätcov, ochrancov pred morom a patrónov baníkov: sv. Sebastian, sv. František Xaverský, sv. Barbora, sv. Rochus, sv. Katarína, sv. Jozef.

Slovenské banské múzeum

Slovenské banské múzeum je špecializovanou organizáciou, ktorá cieľavedome zhromažďuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku osobitne Banskej Štiavnice ako svetového kultúrneho prírodného dedičstva a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Má v správe niekoľko expozícií, v priestore ktorých poskytuje sprievodcovanie s odborným výkladom, usporadúva mnohé festivaly, inštaluje zaujímavé výstavy a historické priestory využíva ako kulisy k mnohým divadelným predstaveniam.

Expozície:

Starý zámok - architektonické štýly 13.-.19. storočia, archeologická expozícia, expozícia baníctva, kováčstva, fajkárstva, streleckých terčov. Vzácne plastiky, hodiny, náhrobné kríže a mnoho iných predmetov.

        Kontakt:
        Starozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica
        Tel.: +421 45 694 94 72
        Www: www.muzeumbs.sk

        Otváracie hodiny:
        január-apríl: Ut-So 8.00 - 16.00
        máj-september: Po-Ne 9.00 - 18.00
        október-november: Ut-So 8.00 - 16.00
        december: Ut-Ne 8.00 - 16.00
      

Nový zámok - postavený ako súčasť obranného systému opevnenia mesta v rokoch 1564-1571, expozícia protitureckých bojov. Ponúka nádherný výhľad na mesto a jeho okolie.

Zvláštnosťou Nového zámku boli tzv. „živé hodiny", ktoré spočívali v tom, že sa obyvateľstvu oznamoval čas - trúbením štvrťhodiny, bitím na zvon - celé hodiny.

      Kontakt:
      Novozámocká 22, 969 01 Banská Štiavnica
      Tel.: +421 45 691 15 43
      www: www.muzeumbs.sk

      Otváracie hodiny
      január-apríl,október-december: St-Ne 8.00 - 16.00
      máj-september: Po-Ne 9.00 - 17.00

Mineralogická expozícia - viac ako 400 druhov minerálov a nerastných surovín.

Sprístupnená časť štôlne Michal. Expozícia jedinečného "Holubieho kremeňa", ktorý sa vyskytuje iba v oblasti Banskej Štiavnice.

Expozícia histórie baníctva v budove Kammerhofu - budova bola do 16.stor. sídlom Banskej komory, neskôr sídlom Komorského grófa. História baníctva na Slovensku, banícka veda, technika, vzdelávanie, funkčné modely strojov.

Dedičná štôlňa Glanzenberg - najnovšia sprístupnená expozícia, dedičná odvodňovacia štôlňa, jedna z najstarších v štiavnickom regióne. Pamätné tabule, ktoré osadili významné návštevy, panovníci a osobnosti minulosti a súčasnosti. Zaujímavosťou sú do kameňa vytesané cisárske schody. Pozor! Štôlňa je síce prístupná celoročne okrem pondelka, ale iba pre vopred ohlásené skupiny min. štyroch osôb a len pre deti od 12 r.

Pustý hrad
Kúpalisko Kováčová
Zámok Zvolen
Plte
© 2008 Copyright Penzión Club, all right reserved. Webdesign by Haaspress
Počet návštev: 403846