Štvrtok  11. 08. 2022   Predpoveď počasia pre Zvolen
DE
EN
SK
PENZIÓN CLUB, Dukelských hrdinov 40
960 01 Zvolen, Slovensko
tel.: +421 45 _533 5566, mobil: +421 _905 756 074
e-mail: info@penzionclub.sk
GPS: dĺžka 19º 07' 39" V,  šírka 48º 34' 58" S
ÚVODAKTÁLNEUBYTOVANIE  A  SLUŽBYVOĽNÝ ČASCENY A REZERVÁCIEFOTOGALÉRIAKONTAKT

7 divov banskobystrického kraja

1. Zrúcanina Pustý hrad

Zrúcaniny Starého hradu, od 19. storočia známeho ako Pustý hrad, sa nachádzajú nad sútokom Hrona a Slatiny, 2 km na JZ od Zvolena. Prvá historická zmienka o hrade pochádza z 12. storočia. Hrad bol sídlom zvolenského kráľovského komitátu, ktorý zaberal územie približne dnešného stredného Slovenska a bol považovaný za najväčší hradný komplex v strednej Európe. Pôvodne objekt tvorili 2 hrady: horný a dolný, ktoré boli navzájom prepojené cestou. Na ploche 7,6 ha prebieha už 21 rokov archeologický výskum

Od júna 2012 funguje vynovený náučný chodník Pustý hrad,ktorý vedie z východiskového bodu za Zimným štadiónom serpentínami na jednotlivé vyhliadkové plošiny až k hradnému areálu. Návrat možný po asfaltke k minerálnemu prameňu Červený Medokýš.

Po namáhavom výstupe a možno občerstviť v novopostavenom bufete Pod bránou, otvorenom v soboty a nedele a počas sviatkov od 10:00 – do 18:00.

Dĺžka: 6,4 km, prevýšenie: 271 m

Čas prechodu: cca 3 hod.

2. Drevený artikulárny kostol a zvonica v Hronseku

Kostol pochádza z rokov 1725 – 1726. Bol postavený podľa prísnych regúl a na jeho výstavbu nemohol byť použitý žiadny kovový klinec. Pôdorys kostola má tvar kríža. Klenba kostola zas pripomína tvar prevrátenej lode.

V interiéri zaujme barokový oltár z polovice 18. storočia so šesticou vymeniteľných obrazov, drevený šesťramenný luster a vzácny barokový organ. Celková kapacita kostola s amfiteatrálne umiestnenými lavicami je až 1100 miest na sedenie a jeho perfektné akustické vlastnosti sú využívané aj na zaujímavé komorné koncerty.

V roku 2008 bol drevený artikulárny kostol v Hronseku spolu s drevenou barokovou zvonicou stojacou neďaleko zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

(Záujemcovia o prehliadku kostola kontaktujte p. Júliu Kollárovú (susediaci rodinný dom č. 6)

3. Kremnica

Starobylé banské mesto uprostred Kremnických vrchov, ktorému sa v minulosti hovorilo „zlatá Kremnica“, vďaka ťažbe zlata a striebra patrilo k najbohatším mestám v Uhorsku. Možno tu navštíviť historické centrum s mestským hradom, mincovňu s múzeom mincí, či sa odfotiť pred rázovitým pamätníkom SNP. Mohutný morový stĺp skoro uprostred námestia je skutočným umeleckým skvostom, skrášleným plastikami od významného barokového sochára Dionýza Sanettiho.

4. Špania dolina

Rozprávková banská obec je od roku 1977 pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Tvorí ju najmä súbor baníckych domov postavených z dreva a kameňa. Charakteristickú nepravidelnú rozptýlenú zástavbu tvoria hlavne banícke ľudové domy – malebné drevenice v niektorých prípadoch s drevenými pavlačami – gánkami. Kryté schodisko so 160 schodmi Vás dovedie ku kostolu, ktorý spoločne s baštou, zvonicou a farou obklopili v pol. 16.stor. hradby. Pohyblivý orloj s postavičkami baníkov a remeselníkov, sprevádzaný zvukom klopačky, predstavuje prácu v stredovekej bani. Špaňodolinský banský vodovod – dômyselné technické dielo, systém drevených žliabkov, ktorý privádzal vodu k šachtám špaňodolinského banského revíru až z pod Prašivej v Nízkych Tatrách už od 15.stor.

5. Banská Štiavnica

Patrí k najvýznamnejším historickým mestám na Slovensku. Preslávila sa ťažbou zlata a striebra, vďaka ktorej dosiahla v 18.stor. veľký hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj. Uchovali sa tu mnohé technické pamiatky, vďaka ktorým bola Banská Štiavnica zapísaná ako mestská pamiatková rezervácia reprezentujúca banskú tradíciu na Slovensku do zoznamu UNESCO. Nachádza sa tu množstvo zaujímavých kultúrnych a historických pamiatok (Starý a Nový zámok, múzeum Sv. Trojice, Slov. banské múzeum a i.), pravidelne sa konajú podujatia pre návštevníkov mesta, vďaka ktorým mesto neustále žije a je nesmierne obľúbené domácimi i zahraničnými návštevníkmi (Festival kumštu a remesiel, Noc na Starom zámku, Salamandrové dni atď.)

6. Čiernohronská železnica

Výnimočná technická pamiatka, úzkokoľajová železnica, ktorá v rokoch 1909 až 1972 slúžila na zvážanie dreva z tiahlych dolín. V r. 1992 sa podarilo obnoviť 16 km dlhý úsek z Chvatimechu cez Hronec a Čierny Balog do doliny Vydrovo, kde v období máj – september pôvodné drevené vagóniky ťahá motorová lokomotíva, inokedy zas historická parná lokomotíva z r. 1918.

V Čiernom Balogu je expozícia stanice čiernohronskej železnice. Odtiaľ sa vláčikom dostanete do lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline a náučný chodník vám predstaví: rizne na spúšťanie dreva do dolín, vínny vagón, horáreň, ako žije diviak, miniatúru Slovenska, symbolický lesnícky cintorín atď.

Neďaleko Čierneho Balogu je okolo 1000 rokov starý les - vzácny Dobročský prales, národná pamiatková rezervácia, v ktorej sú zachované posledné zvyšky pôvodného lesa, ktorý sa v tomto regióne vyvíjal tisícročia. Je charakteristický tým, že v ňom rastie široké spektrum listnatých aj ihličnatých drevín (jedľa, buk, smrek, javor, jaseň,...) v rôznej vývojovej fáze a štádiu.

7. Kláštor a kostol sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku

Je druhým najstarším kláštorom na Slovensku, v roku 2008 bol spolu s ďalšími 7 drevenými kostolmi na Slovensku zaradený do Zoznamu UNESCO. Najstaršou časťou kláštorného komplexu je románska bazilika, vysvätená v roku 1075, na ktorej základoch postavili neskôr dnešnú gotickú Baziliku sv. Egídia. Vzácna historická architektúra pozostáva z tzv. „Čiernej brány“ s plastikou Madony, trojloďového gotického kostola, krížovej chodby, mariánskeho domu, prachárne a kláštora.

Pustý hrad
Kúpalisko Kováčová
Zámok Zvolen
Plte
© 2008 Copyright Penzión Club, all right reserved. Webdesign by Haaspress
Počet návštev: 403849